سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : شنبه 87/9/23 | 7:50 صبح | نویسنده : علیرضاقاسمی راوندی

جلسه چهاردهم شنل با کلاه  روش پارسی برای داشتن طرح یقه ملوانی، از بیخ گردن خطی به جلوی الگو کشیده، که این خط معمولاً به 2 سانت زیر کارور  و یا مطابق مدل رسم می گردد. با چسباندن سرشانه پشت و پیش بهم شکل دلخواه یقه را مانند الگو در می آوریم، سپس دور تا دور طوق یقه را  تا جلوی آن روی تنه 1 سانت خالی می کنیم. اضافه شدن طوق یقه  لباس را با اوازمانی که در طوق یقه پشت و سرشانه یقه اصلی میدهیم، جبران میکنیم. این یقه برای لباس جلو بسته ویا یک ور دکمه مناسب است.    برای رسم شنل از تلاقی خط حلقه آستین و کف حلقه آستین  یک ششم دور سینه بیرون میرویم از سرشانه منحنی به این نقطه و مستقیم به پایین تا گشادی 50 سانت از جلو وصل میکنیم.پای درز بغل در ادامه خط فون بالا میاید. برای جای دست،یا شنل رادر امتداد خط حلقه آستین برش زده و مابین خط کف و کمر را باز میگذاریم. و یا شنل را یک تکه بریده واین محل را با دوفیلتو باز میکنیم. پشت شنل را مانند کیمونو زیر الگوی پیش در میاوریم.از بیخ گردن 2سانت بالاودر ادامه با همان فاصله الگوی پشت را میکشیم.درز پشت را از بیخ گردن با پیش اندازه میکنیم. برای الگوی کلاه کاغذ را دولا باعرض 25 (دور سر50) و طول 40 ( قد کلاه ) آماده میکنیم.از گوش? بالا 6سانت مثلثی بداخل آمده، منحنی میگیریم. وسط پایین کلاه را 2 سانت بالا آمده و منحنی پُر به لب? جلو وصل میکنیم. برای وصل کلاه به لباس 1 سانت دور تا دور طوق یقه را خالی میکنیم.اضاف? درز کلاه با گرفتن 2 سانت منحنی پُر از وسط پشت وبستن وسط کادر بصورت ساسن کم میشود. کلاه دو تکه، با زیپ هم  وصل میشود، که در حالت باز روی شنل میخوابد. برای سه تکه نمودن کلاه از طرف درز 4 سانت بصورت دولا برش زده ویک تکه 8 سانتی راسته بجایش میبرّیم. گاه کلاه با جادکمه و دکمه روی لباس سوار می شود، در این حالت  مقدار رو هم گرد محاسبه میگردد.قسمت جلوی کلاه گاه بصورت مدل پایین میآید. آستر کلاه مانندخودش بریده میشود.   (ذهن انسان پنجره ایست،که وقتی باز شود هیچ نیرویی توان بستن آ نرا نخواهد داشت .)             گسترش روش پارسی را مدیون عزیزانی هستیم که،در اواخر سال 82 بعداز پخش پنج قسمت ازشبکه دو برنامه تصویر زندگی و قطع آن، خواستار ادام? پخش برنامه گردیدند. ( سپاس )           پخش مجدد برنامه ها از شبکه دو از اواخر سال 83 آغاز و تا اواخر سال 84  ادامه داشت.   30 38 936 0935      مبتکر و معرف (روش پارسی ) علیرضا قاسمی راوندی         88401520
  • فرش
  • بک لینک انبوه
  • ضایعات